راههای ارتباطی با گروه خدمات کشاورزی کشت گستر

نحوه اتصال به کارشناس ….

دفتر مرکزی

آدرس : قزوین, انتهای خیابان راه آهن, ابتدای بلوار رز, نبش کوچه گلچین

تلفن : 02833578413

تلفن : 02833574399

دورنما : Kgosstar@gmail.com