نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
قارچکش حفاظتی
بستن

قارچکش اکسی کلرور مس

تماس با کارشناس
این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.
این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.
برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار طی 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد شکوفه ها، نوبت سوم زمان باز شدن 50 درصد شکوفه ها و نوبت چهارم زمان باز شدن کامل شکوفه ها انجام می شود.
 
راه های ارتباطی جهت خرید محصول
تلفن : 02833578413
تلفن : 02833574399