نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

گرین کال Greencal

تماس با کارشناس
محرک رشد گیاه

عملکرد:
گرین کال کود محرک رشد به شمار می رو د و عناصر کلسیم و بر را در زمان بحران رشد گیاه فراهم می آورد . در گرین کال بمنظور رشد گیاه جلبک دریایی اضافه شده است و طوری ساخته شده که دیواره های سلولی گیاه را تقویت می کند و در نتیجه استحکام و مدت نگهداری میوه را افزایش می دهد .
گرین کال بر پایه جلبک های دریایی است که از طریق دمای پایین و گسیختن سلولی استخراج می شود و بطور طبیعی از مولفه های موثر در آسکوفولیوم نودوسیوم بدست می آید . این عمل به گرین کال بالاترین فعالیت ممکنه رشدی گیاه را بصورت طبیعی می دهد . این مولفه موثر شامل آلژنیت ، مانتیتول ، پلی ساکارید ها و پلی فنول ها می باشد .این عناصر در رویش جوانه زنی گل دهی و رشد میوه تاثیر گذار هستند و اثرات آب و هوایی و تنش شوری را کاهش می دهند.گرین کال یک فعال کننده گیاه است و رشد گیاه و ریشه را بهبود می بخشد .

خواص:
  • مواد اولیه از عصار سرد آسکوفولیوم نودوسیوم محرک جلبک دریایی زیست بدست آمده است
  • به استرس های محیطی ،تنش شوری ناشی  از نمک ها ی نا محلول موجود در آب دریا کمک زیادی می کند  .
  • ترکیب کلسیم موجود در آن روی رشد میوه  اثر می بخشد
  • جلبک دریایی موجود در آن عصاره رشدی و سلامتی درخت را تحریک می کند
  • دارای رقابت بالایی نسبت به سایر مواد شیمیایی از لحاظ کاربردی .
راه های ارتباطی جهت خرید محصول
تلفن : 02833578413
تلفن : 02833574399